Prestige Home

Axhenda 2030

Prestige Home Center është një qënder e cila pjesë të vizionit të saj ka implementimin e materialeve sa më miqësore për ambientin duke investuar kështu në mëkanizma dhe teknologji të cilat rrisin drejtëpërdrejtë eficensën në punë dhe energji. Implementimi më i madh në këtë drejtim është energjia e pastër nga panelet diellore të cilat sot arrijnë të mbulojnë rreth 70% të konsumit të energjisë për qendrën Prestige Home.