Prestige Home

Ecolight

Ecolight është marka bashkëkohore në sektorin e ndriçimit duke sjell një alternative eco për klimën, mjedisin dhe shoqërinë. Qëllimi i Ecolight është të sjell në treg një epokë të re me produkte të klasit të lartë të cilat funksionojnë me konsum minimal të energjisë elektrike duke qenë sa më eco-friendly. Produktet e Ecolight janë të çertifikuara dhe të testuara në institute botërore duke u cilësuar si produkte të klasit të parë A++ të shpenzimit të energjisë.